Fotografering   

For profesjonell fotografering / digitalisering av kunst, diverse

gjenstander/varer til nettbutikk og utarbeidelse av giclée-kunsttrykk.
– ta kontakt med oss på vår
 
«KONTAKT-siden»! Sjekk også prisene i PDF-en under.

FOTO-varer.jpg

Fotografering / digitalisering av diverse varer og gjenstander for salg i nettbutikk, inkludert fotoredigering og dypetsing.

FOTO-kunst.jpg
FOTO-giclée.jpg

Fotografering / digitalisering av kunst uansett format og størrelse som: maleri, grafikk, tegning, akvarell o.s.v.

Fotografering / digitalisering av kunst etter krav for høy oppløsning og farge kalibrering, til utarbeidelse av giclée.