top of page

  Giclée Fine Art Print  

For tilbud på utarbeidelse av Giclée Fine Art Prints send din forespørsel med «KONTAKT».

OBS! Alle førstegang-kunder får 15% rabatt og de som verver kunde til oss får avslag kr 1000,- på sin påfølgende bestilling!

Youri er kunstner-grafiker med master grad i kunst grafikk. Med ti-talls kunstnere fra hele landet i sin kundeportofolie og mer

den 15 års erfaring med giclée-kunsttrykk er Youri den rette som kan tilfredsstile kravene når det gjelder utarbeidelse av kunsttrykk.

Det mye enklere å kommunisere med kunstner når det gjelder utarbeidelse av kunsttrykk!
Ta kontakt for uforpliktende tilbud!

Fra bladet «KUNST» nr 3 • 2015, side 86 – «Hva er Giclée-kunsttrykk?»

 

...«Giclée er en den mest avanserte digitale kunsttrykkprosessen som finnes til reproduksjon av et verk. Med høy oppløsning, nøyaktige farger og riktig lysstyrke under digitaliseringen blir resultatet en til nærmest eksakt gjengivelse av originalen.
Etter et prøvetrykk kan kunstneren avgjøre om noe bør endres, og bildet kan om ønsket etterbehandles digitalt.»

Kvalitets-standard for foreningen Giclée Genuine - rev. april 2014

Frequantly Asked Questions -Giclée Fine Art Prints

Sjekk våre priser.

Send til oss foto av dine originaler for vurdering og ev. produksjon

bottom of page